วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ( ไฟลัมไนดาเรีย )

   

ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) หรือ ไฟลัมซีเลนเทอเรต(PhylumCoelenterata)
        เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เห็นได้ง่ายที่สุดในแนวปะการัง สมาชิกส่วนใหญ่ของสัตว์ในกลุ่มนี้อยู่ในทะเล มีบางขนิดที่แตกเผ่าแยกพันธุ์ออกไปดำรงชีวิตในน้ำจืด แต่ไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวที่อาศัยอยู่บนบก สัตว์กลุ่มนี้มีรูปร่างภายนอกไม่เหมือนสัตว์ในความเข้าใจของคนทั่วไป การดำรงชีวิตมีหลายรูปแบบ วงจรชีวิตมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทุกชนิดมีเข็มพิษ (Nematocyst) เพื่อจับอาหารและเพื่อป้องกันตัว บางชนิดไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องมีการอยู่ร่วมกันเป็น colony    ไฟลัมไนดาเรีย (PHYLUM CNIDARIA)
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  http://www.thaigoodview.com/node/114745

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น